top of page

kalkulacja.com.pl 

Profesjonalne usługi kalkulacyjne

Bridge Inside

Info

Kalkulacja z pasją

Zapraszam do skorzystania z profesjonalnych usług kalkulacyjnych w zakresie przedmiarowania, kosztorysowania oraz ofertowania robót budowlanych szeroko pojętej branży mostowej. Oferujemy przygotowanie kompleksowych wycen, ofert,  przedmiarów oraz kosztorysów dla wszystkich rodzajów, konstrukcji i technologii wykonania obiektów inżynierskich zarówno w budownictwie drogowym, jak i kolejowym.

Dodatkowo świadczymy również usługi w zakresie weryfikacji wycen kosztorysów wg aktualnych stawek i cen materiałów.

Bazujemy na znanych i sprawdzonych cennikach, ale przede wszystkim na wieloletnim doświadczeniu i monitorowaniu cen rynku budowlanego. Dzięki ciągłej i bieżącej analizie rynku zamówień publicznych mamy świadomość aktualnego poziomu cen wszystkich asortymentów robót mostowych.

bottom of page